Tittel
Forkynning i separasjonssak
Type
Skilsmissesaker
Poststed
8002 BODØ
Publisert dato
30.07.2020
Utlyser
Fylkesmannen i Nordland
Beskrivelse

 

Fylkesmannen har 29.07.2020, i henhold til lov om ekteskap av 04.07.1991 § 20, gitt bevilling til separasjon for

Daahir Mohamed Omar

og

Sadia Hussein Dhilow

Adressen til Sadia Hussein Dhilow er ukjent. Melding om avgjørelsen er derfor i dag slått opp på Fylkesmannens kontor, jf. domstolsloven § 181.

Denne avgjørelsen anses som forkynt 4 uker etter oppslaget og annonsen i Norsk lysingsblad, eller dersom Sadia Hussein Dhilow får meldingen ved å henvende seg til Fylkesmannens kontor innen disse 4 ukene.

Klagefristen er 3 uker fra denne avgjørelsen ble forkynt. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen. Bevillingen blir endelig dersom klage ikke er mottatt innen fristens utløp, eller dersom begge parter godtar avgjørelsen.