Tittel
Husleietvistutvalgets sak nr 2019/10229
Type
Kunngjøring
Poststed
5020 BERGEN
Publisert dato
30.07.2020
Utlyser
Husleietvistutvalget i Bergen
Beskrivelse

 

 

Forkynning etter Domstolloven §181 i sak 2019/10229

Klager:        Paula Berge Sandven

Innklaget:    Anita Tengesdal Kleivedal        Født:  01.07.1973

Da innklagede har ukjent oppholdssted, forkynnes:

Vedtak av 05.12.2019 vedrørende avsluttet leieforhold i Strangehagen 8, 5011 Bergen.

Det er truffet vedtak om at innklagede skal betale klager kr 12.972, - med tillegg av renter og omkostninger.

Vedtaket anses lovlig forkynt fire uker fra dags dato.

Utskrift av vedtaket kan hentes på Husleietvisutvalgets kontor:

Valkendorfsgaten 6, Bergen. Tlf 55 55 09 00.