Tittel
Husleietvistutvalgets sak nr 2020/0149
Type
Kunngjøring
Poststed
0302 OSLO
Publisert dato
30.07.2020
Utlyser
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Beskrivelse

 

Forkynning etter domstolloven §181 i sak 2020/0149

Klager:  Heimstaden AS

Innklaget:  Christian Bogdanel Gabriel Tanese

Født: 27.06.1999

Da innklagede har ukjent oppholdssted, forkynnes:

Avgjørelse av 29.07.2019

vedr. avsluttet leieforhold i Sinsenveien 72B, 0586 Oslo

I henhold til Husleietvistutvalgets avgjørelse skal Christian Bogdanel Gabriel Tanese betale kr. 30 614 + renter til Heimstaden AS

Avgjørelsen anses lovlig forkynt fire uker fra kunngjøringsdato.

Utskrift av avgjørelsen kan hentes på Husleietvistutvalgets kontor; Fr. Nansens vei 17 i Oslo.