Tittel
Husleietvistutvalgets sak nr 2020/69
Type
Kunngjøring
Poststed
0302 OSLO
Publisert dato
29.07.2020
Utlyser
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Beskrivelse

 

Forkynning etter domstolloven §181 i sak 2020/69

Klager: Heimstaden AS

Innklaget: Nasreen Zakaria Ishag

Født: 01.01.1999

Da innklagede har ukjent oppholdssted, forkynnes:

Vedtak av 09.06.20 vedr. avsluttet leieforhold i Gjerdrums vei 12 G, 0484 Oslo. I henhold til Husleietvistutvalgets vedtak skal Ishag betale kr 37 269 + renter til Heimstaden AS.

Avgjørelsen anses lovlig forkynt fire uker fra kunngjøringsdato.

Utskrift av avgjørelsen kan hentes på Husleietvistutvalgets kontor; Fr. Nansens vei 17 i Oslo.