Tittel
Oslo tingretts sak nr. 20-067501TVI-OTIR/05
Type
Kunngjøring
Poststed
0125 OSLO
Publisert dato
30.06.2020
Utlyser
Oslo tingrett
Beskrivelse

Forkynning etter domstolloven § 181 i Oslo tingretts sak nr. 20-067501TVI-OTIR/05.

Saksøker: Isabel Werner Saga

Saksøkt: Thierno Moussa Diallo

Da saksøkte har ukjent oppholdssted, forkynnes følgende dokumenter ved denne kunngjøringen og ved oppslag på rettsstedet:

Stevning av 6. mai 2020 med pålegg om tilsvar:

Senest to uker etter at stevning i saken er forkynt, må saksøkte gi tilsvar i et forberedende skriftlig innlegg eller ved å møte personlig i retten. Sendes tilsvaret i posten, må det være postlagt senest på siste fristdag. Gjør ikke saksøkte dette, kan fraværsdom bli avsagt på grunnlag av saksøkerens framstilling av saken.

Innkalling til hovedforhandling:

Saksøkte innkalles til hovedforhandling ved Oslo tingrett fredag 25. september 2020 kl. 0900.

Uteblir saksøkte kan retten avsi fraværsdom etter reglene i tvisteloven § 16-10.

Dokumentet anses forkynt når fire uker er gått etter oppslag på rettstedet, dvs. den 30. juli 2020.

Utskrift av dokumentet kan hentes på rettens kontor: Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4