Tittel
Forkynning i skilsmissesak
Type
Skilsmissesaker
Poststed
4001 STAVANGER
Publisert dato
30.06.2020
Utlyser
Fylkesmannen i Rogaland
Beskrivelse

Fylkesmannen har 29.01.2020, i henhold til lov om ekteskap av 04.07.1991 § 21, gitt bevilling til skilsmisse for

Mohammed A A Hussien
og
NN

Adressen til Mohammed A A Hussien er ukjent. Melding om avgjørelsen er derfor i dag slått opp på Fylkesmannens kontor, jf. domstolsloven § 181.

Denne avgjørelsen anses som forkynt 4 uker etter oppslaget og annonsen i Norsk lysingsblad, eller dersom Mohammed A A Hussien får meldingen ved å henvende seg til Fylkesmannens kontor innen disse 4 ukene.

Klagefristen er 3 uker fra denne avgjørelsen ble forkynt. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen.
Bevillingen blir endelig dersom klage ikke er mottatt innen fristens utløp, eller dersom begge parter godtar avgjørelsen.