Tittel
Mogelege eigarar til gnr. 119 bnr. 40 i 3825 Vinje kommune
Type
Grunnbokshjemmel
Poststed
3507 HØNEFOSS
Publisert dato
30.06.2020
Utlyser
Statens kartverk Tinglysing
Beskrivelse

Mogelege eigarar til gnr. 119 bnr. 40 i 3825 Vinje kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, innan 1 – éin – månad etter kunngjeringa i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil Ragnar Harry Roberg, Anita Roberg Hytten og Bjørn Edgar Roberg få grunnboksheimel til ideell andel 1/3 kvar av eigedomen. Dette følgjer av tinglysingslova § 38a.