Tittel
Mogelege eigarar til gnr. 329 bnr. 108 i 1507 Ålesund kommune
Type
Grunnbokshjemmel
Poststed
3507 HØNEFOSS
Publisert dato
30.06.2020
Utlyser
Statens kartverk Tinglysing
Beskrivelse

Mogelege eigarar til gnr. 329 bnr. 108 i 1507 Ålesund kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, innan 1 – éin – månad etter kunngjeringa i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil Astrid Ingeborg Aarsund få grunnboksheimel til eigedomen. Dette følgjer av tinglysingslova § 38a.