Tittel
Mulige eiere til gnr. 279 bnr. 5 i 5059 Orkland kommune
Type
Grunnbokshjemmel
Poststed
3507 HØNEFOSS
Publisert dato
30.06.2020
Utlyser
Statens kartverk Tinglysing
Beskrivelse

Mulige eiere til gnr. 279 bnr. 5 i 5059 Orkland kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 1 – én – måned etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil Inger Kristin Husdal og Arnstein Skåra få grunnbokshjemmel til en ideell halvpart hver av eiendommen. Dette følger av tinglysingsloven § 38a.