Tittel
Forkynning i separasjonssak
Type
Skilsmissesaker
Poststed
3103 TØNSBERG
Publisert dato
22.05.2020
Utlyser
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Beskrivelse

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har 22.05.2020, i henhold til lov om ekteskap av 04.07.1991 § 20, gitt bevilling til separasjon for

Birhane Tsegamichael Beraki og Nazret Debesay Fishaye

Adressen til Birhane Tsegamichael Beraki i Sudan er ukjent. Melding om avgjørelsen er derfor i dag slått opp i Nedre Telemark tingrett, jf. domstolsloven § 181.

Denne avgjørelsen anses som forkynt 4 uker etter oppslaget og annonsen i Norsk lysingsblad, eller dersom Birhane Tsegamichael Beraki får meldingen ved å henvende seg til Fylkesmannens kontor innen disse 4 ukene.

Klagefristen er 3 uker fra denne avgjørelsen ble forkynt. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen.
Bevillingen blir endelig dersom klage ikke er mottatt innen fristens utløp, eller dersom begge parter godtar avgjørelsen.