Tittel
Mulige eiere til gnr. 42 bnr. 22 og 23 i 1149 Karmøy kommune
Type
Grunnbokshjemmel
Poststed
3507 HØNEFOSS
Publisert dato
22.05.2020
Utlyser
Statens kartverk Tinglysing
Beskrivelse

Mulige eiere til gnr. 42 bnr. 22 og 23 i 1149 Karmøy kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 1 – én – måned etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil Hans Magnus Hillesland få grunnbokshjemmel til eiendommene. Dette følger av tinglysingsloven § 38a.