Tittel
Forkynning i separasjonssak
Type
Skilsmissesaker
Poststed
1502 MOSS
Publisert dato
20.05.2020
Utlyser
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Beskrivelse

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 12.03.2020, i henhold til lov om ekteskap av 04.07.1991 § 20, gitt bevilling til separasjon for

 

Freddy Ruud

og

Ana Luisa Rebora Ruud

 

Adressen til Freddy Ruud er ukjent. Melding om avgjørelsen er derfor i dag slått opp på Fylkesmannens kontor, jf. domstolsloven § 181.

 

Denne avgjørelsen anses som forkynt 4 uker etter oppslaget og annonsen i Norsk lysingsblad, eller dersom Freddy Ruud får meldingen ved å henvende seg til Fylkesmannens kontor innen disse 4 ukene.

 

Klagefristen er 3 uker fra denne avgjørelsen ble forkynt. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen. Bevillingen blir endelig dersom klage ikke er mottatt innen fristens utløp, eller dersom begge parter godtar avgjørelsen.