Tittel
Mulige eiere til gnr.211 bnr. 1 og 2 i 1813 Brønnøy kommune
Type
Grunnbokshjemmel
Poststed
3507 HØNEFOSS
Publisert dato
20.05.2020
Utlyser
Statens kartverk Tinglysing
Beskrivelse

Mulige eiere til gnr.211 bnr. 1 og 2 i 1813 Brønnøy kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 1 – én – måned etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil Frithjof Møinichen Plahte få grunnbokshjemmel til eiendommene. Dette følger av tinglysingsloven § 38a.