Tittel
Moglege eigarar av «BLACK DRAGONFLY» - LK9218
Type
Registerheimel
Poststed
5838 BERGEN
Publisert dato
20.05.2020
Utlyser
Sjøfartsdirektoratet – Skipsregistrene
Beskrivelse

Moglege eigarar av «BLACK DRAGONFLY» - LK9218 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no


Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

·         Namn: BLACK DRAGONFLY

·         Kjenningssignal: LK9218

·         Bygd ved Formosa Boat Building Co. Ltd., Taipei, Taiwan i 1981

·         Største lengde: 14,12 m

·         Breidde: 4,13 m

·         Djuptgåande: 1,92 m

·         Eiga av: Sverre Kleven, Leangbukta; Harry Olsen, Sellebakk og seinast av Jan Kåre Stenberg, Kristiansand. 

 

Melder ingen seg, vil Jan Kåre Stenberg, Kristiansand, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50

post@nis-nor.no