Tittel
Forkynning i skilsmissesak
Type
Skilsmissesaker
Poststed
3103 TØNSBERG
Publisert dato
20.05.2020
Utlyser
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Beskrivelse

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har 20200520, i henhold til lov om ekteskap av 04.07.1991 § 21, gitt bevilling til skilsmisse for

Tom Dolce Musica

og

Patthiya Nitsaingam

Adressen til Patthiya Nitsaingam er ukjent. Melding om avgjørelsen er derfor i dag slått opp i Nedre Telemark tingrett, jf. domstolsloven § 181.

Denne avgjørelsen anses som forkynt 4 uker etter oppslaget og annonsen i Norsk lysingsblad, eller dersom Patthiya Nitsaingam får meldingen ved å henvende seg til Fylkesmannens kontor innen disse 4 ukene.

Klagefristen er 3 uker fra denne avgjørelsen ble forkynt. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen. Bevillingen blir endelig dersom klage ikke er mottatt innen fristens utløp, eller dersom begge parter godtar avgjørelsen.