Tittel
Mulige eiere til gnr. 145 bnr. 49 i 3420 Elverum kommune
Type
Grunnbokshjemmel
Poststed
3507 HØNEFOSS
Publisert dato
19.05.2020
Utlyser
Statens kartverk Tinglysing
Beskrivelse

Mulige eiere til gnr. 145 bnr. 49 i 3420 Elverum kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 1 – én – måned etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil Helge-Arne Bakken få grunnbokshjemmel til eiendommen. Dette følger av tinglysingsloven § 38a.