Tittel
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus sak 2020/163
Type
Kunngjøring
Poststed
0302 OSLO
Publisert dato
19.05.2020
Utlyser
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Beskrivelse

Forkynning etter domstolloven §181 i sak 2020/163

Klager: USBL Eiendom AS

Innklaget: Osei Kwame Asamoah

Fødselsdato: 07.02.1962

Da innklagede har ukjent oppholdssted, forkynnes:

Klage av 07.02.2020 med krav på totalt kr 36 218,79 + forsinkelsesrenter

etter avsluttet leieforhold i Dampsagveien 15, 2004 Lillestrøm.

Klagen anses lovlig forkynt fire uker fra dags dato.

Hvis innklagede ikke gir tilsvar innen 2 uker fra forkynningsdato, avgjøres klagen på grunnlag av sakens opplysninger.

Klagen fås på Husleietvistutvalgets kontor; Fr. Nansens vei 17 i Oslo.