Tittel
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus sak 2019/1019
Type
Kunngjøring
Poststed
0302 OSLO
Publisert dato
19.05.2020
Utlyser
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Beskrivelse

Forkynning etter domstolloven §181 i sak 2019/1019

Klager: Heimstaden AS

Innklaget: Andreea Arnautu

Født: 09.03.1989

Da innklagede har ukjent oppholdssted, forkynnes:

Avgjørelse av 14.05.2020

vedr. avsluttet leieforhold i Ullevålsalléen 2 D, 0850 Oslo

I henhold til Husleietvistutvalgets avgjørelse skal Andreea Arnautu betale kr. 51 161 + renter til Heimstaden AS.

Avgjørelsen anses lovlig forkynt fire uker fra kunngjøringsdato.

Utskrift av avgjørelsen kan hentes på Husleietvistutvalgets kontor; Fr. Nansens vei 17 i Oslo.