Tittel
Oslo byfogdembetes sak nr. 20-021073SKI-OBYF/1
Type
Kunngjøring
Poststed
0125 OSLO
Publisert dato
22.05.2020
Utlyser
Oslo byfogdembete
Beskrivelse

Forkynning etter domstolloven § 181 i  Oslo byfogdembetes sak nr. 20-021073SKI-OBYF/1 

Begjærende part:                    Salih Abdella Salih

Den forsvunne:                       Ibrahim Saleh Hanan født 10.02.1995

Salih Abdella Salih har ved begjæring av 03.02.2020 reist dødsformodningssak med bakgrunn i at hans ektefelle Ibrahim Saleh Hanan er forsvunnet. Det innkalles med dette til rettsmøte i Oslo byfogdembete rettssal nr 628 i 6 etg. i Oslo tinghus 08.09.2020 kl 1000. Begjæringen kan hentes på rettens kontor.

Ibrahim Saleh Hanan forsvant i Sudan i 2017.  Hun er senere ikke funnet.

Enhver som har opplysninger om Ibrahim Saleh Hanan oppfordres til snarest, og senest innen rettsmøtet å gi opplysninger om den forsvunne til Oslo byfogdembete, Postboks 8003 Dep, 0030 Oslo.